Το ηλεκτρονικό κατάστημα λειτουργεί ΜΟΝΟ για σκοπούς επίδειξης. ΔΕΝ δέχεται παραγγελίες και ΔΕΝ αποστέλλει προϊόντα. Οι τιμές είναι ενδεικτικές

phone  211 7700517

email  

  Σύνδεση ή Εγγραφή

Προσωπικά Δεδομένα

H εταιρεία _____, στο εξής "η εταιρεία", είναι υπεύθυνη επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένου χρήστη και ελέγχει την επεξεργασία των δεδομένων του στην επίσημη ηλεκτρονική της σελίδα www._____.gr, στο εξής "eshop"

Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (Ν. 3471/2006 , ως εκάστοτε ισχύει) και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ)

Για την επεξεργασία των δεδομένων, όπως περιγράφεται κατωτέρω, η εταιρεία στηρίζεται στις εξής νομικές βάσεις:

 • Εκτέλεση σύμβασης: Προκειμένου να μπορεί ο επισκέπτης/χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης να ολοκληρώσει την παραγγελία του στο eshop, είναι απαραίτητη η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αυτός παρέχει κατά καταχώριση της παραγγελίας του στην φόρμα καταχώρισης της παραγγελίας (με ή χωρίς εγγραφή) και η καταγραφή των συναλλαγών του.
 • Έννομo συμφέρον: Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την βελτίωση των υπηρεσιών της εταιρείας (επεξεργασία στατιστικών και μη ταυτοποιήσιμων δεδομένων) τον εντοπισμό προσπάθειας απάτης, καθώς επίσης και για τη διαφύλαξη των έννομων συμφερόντων της.
 • Συγκατάθεση – συναίνεση: Οι επισκέπτες/χρήστες ή εγγεγραμμένοι χρήστες καλούνται να δώσουν τη ρητή συναίνεσή τους για τους εξής σκοπούς επεξεργασίας: Aποστολή ενημερωτικών ή και προωθητικών μηνυμάτων και την αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας ανάλυση της καταναλωτικής τους συμπεριφοράς.

Βασική επεξεργασία

Ο εεπισκέπτης/χρήστης του eshop έχει την δυνατότητα να επιλέξει 2 τρόπους για την ολοκλήρωση μίας ηλεκτρονικής παραγγελίας και να δηλώσει τα προσωπικά του δεδομένα:

 1. Σαν επισκέπτης: Στην περίπτωση αυτή τα προσωπικά δεδομένα του επισκέπτη/χρήστη θα διατηρηθούν στα αρχεία της εταιρείας μέχρι την ολοκλήρωση της παραγγελίας του, με εξαίρεση μόνο των δεδομένων συναλλαγής για φορολογικούς λόγους. Η επεξεργασία τους θα αφορά αποκλειστικά και μόνο την εκτέλεση της σύμβασης πώλησης.
 2. Με εγγραφή: Στην περίπτωση αυτή ο επισκέπτης/χρήστης δημιουργεί λογαριασμό χρήστη στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και τα προσωπικά δεδομένα του θα διατηρούνται στα αρχεία της εταιρείας μέχρι αυτός να ζητήσει την διαγραφή τους. Ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να μεταβάλλει ή να διορθώσει τα δεδομένα του κάνοντας είσοδο στον λογαριασμό του στο eshop.

Προκειμένου να ολοκληρωθεί μία παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και για να πραγματοποιηθούν συναλλαγές, ζητούνται από τον επισκέπτη/χρήστη:

 • Η ηλεκτρονική του διεύθυνση (e-mail).
 • Το πλήρες Oνοματεπώνυμο του
 • Η διεύθυνση αποστολής και ο ταχυδρομικός κώδικας της περιοχής
 • Η διεύθυνση χρέωσης της παραγγελίας (σε περίπτωση που είναι διαφορετική από την διεύθυνση αποστολής)
 • Τα στοιχεία τιμολόγησης. Σε περίπτωση που έχει επιλεγεί η έκδοση τιμολογίου θα ζητηθούν επιπλέον στοιχεία όπως Επωνυμία, Επάγγελμα, ΑΦΜ & ΔΟΥ)
 • Ο αριθμός κινητού ή και σταθερού τηλεφώνου

Σε περίπτωση που ζητηθεί να γίνει παράδοση των προϊόντων σε τρίτο πρόσωπο, εκτός από τον επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένο χρήστη, ο τελευταίος αναγνωρίζει ότι έχει την πλήρη ευθύνη για την ενημέρωση και την πλήρη συναίνεση του προσώπου, (παραλήπτη) για την κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων στην εταιρεία, με σκοπό και μόνο την παράδοση των προϊόντων και αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη για τυχόν αξιώσεις του τρίτου προσώπου έναντι της εταιρείας.

Σκοπός της βασικής επεξεργασίας των δεδομένων είναι η εκτέλεση της συναλλαγής και η ολοκλήρωση της παραγγελίας, η επικοινωνία με τον  επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένο χρήστη και η αποστολή πληροφοριακών μηνυμάτων που αφορούν τα στάδια της διεκπεραίωσης της παραγγελίας, η παροχή διευκρινίσεων σχετικών με την παραγγελία καθώς και γενικές πληροφορίες για αγορές που έχει πραγματοποιήσει, η παράδοση της παραγγελίας στο χώρο επιλογής του επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένου χρήστη, η επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένου χρήστη σε κάθε αναγκαία περίπτωση και η ενημέρωση για το υπάρχον απόθεμα. Ο επισκέπτης/χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης ενημερώνεται ότι η παροχή των ως άνω υποχρεωτικών προσωπικών του δεδομένων καθώς και τα στοιχεία των συναλλαγών του είναι απαραίτητα και αποτελούν προαπαιτούμενο για την ορθή εκτέλεση της παραγγελίας και την παράδοση των προϊόντων. Για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω δεν απαιτείται η συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένου χρήστη.

Η εταιρεία δεν αποθηκεύει στα αρχεία της στοιχεία πιστωτικών ή και χρεωστικών καρτών. Τα στοιχεία αυτά καταχωρούνται απευθείας σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης εταιρείας (EveryPay).

Γνωστοποιείται στον επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένο χρήστη του eshop, ότι τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν την λήψη, εκτέλεση και παράδοση της παραγγελίας του, θα επεξεργαστούν από τρίτους αποδέκτες. Οι τρίτοι αυτοί αποδέκτες είναι μεταφορικές εταιρείες, εταιρείες ατομικών ή ομαδικών αποστολών ή και τηλεφωνικά κέντρα εξυπηρέτησης πελατών με τους οποίους συνεργάζεται η εταιρεία μας.

Καμία άλλη επεξεργασία ή διαβίβαση των δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη ή εγγεγραμμένου χρήστη, δεν θα γίνεται από την εταιρεία και το ηλεκτρονικό της κατάστημα εκτός αν απαιτηθεί από το Νόμο ή αρμόδια εποπτική ή δικαστική αρχή.

Ο έγγεγραμμένος χρήστης, ως υποκείμενο δεδομένων, δύναται να ασκήσει οιαδήποτε στιγμή τα δικαιώματα του, όπως αυτά προβλέπονται στον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 679/2016 Ε.Ε. και ιδίως τα άρθρα 12 έως 23 αυτού και την εθνική νομοθεσία και ειδικότερα:

 1. Το δικαίωμα στην ενημέρωση & την πρόσβαση στα δεδομένα που επεξεργάζεται η εταιρεία
 2. Το δικαίωμα στον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων
 3. Το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής μέρους ή του συνόλου (δικαίωμα στη λήθη) των δεδομένων
 4. Το δικαίωμα αντίταξης, δηλαδή την αντίρρηση στην επεξεργασία των δεδομένων
 5. Το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων

Την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, ο εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να την κάνει υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στην ηλεκτρονική διεύθυνση

Υποβολή στοιχείων στη φόρμα επικοινωνίας

Yποβάλλοντας τα στοιχεία του στη φόρμα επικοινωνίας του eshop, ο επισκέπτης/χρήστης ή εγγεγραμμένος χρήστης, αποδέχεται τους παρόντες όρους, αναφορικά με τη χρήση του ονοματεπώνυμου, του τηλεφώνου και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του.

Cookies

Το eshop μας συλλέγει ψηφιακά δεδομένα του επισκέπτη/μέλους με τη μορφή των cookies.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία το eshop αποθηκεύει στον υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη ή και στην κινητή του συσκευή, όταν το  επισκέπτεται. Με τον τρόπο αυτό, το eshop "θυμάται" τις ενέργειες του επισκέπτη/χρήστη και τις προτιμήσεις του (όπως στοιχεία σύνδεσης, γλώσσα, κτλ) για όσο χρονικό διάστημα τα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στον υπολογιστή του. Έτσι δεν χρειάζεται να εισάγονται οι πληροφορίες αυτές κάθε φορά που ο επισκέπτης/χρήστης επισκέπτεται το eshop.

Χρήση των cookies

H ενεργοποίηση των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία της ιστοσελίδας μας, ωστόσο μέσω αυτών ο επισκέπτης/χρήστης έχει δυνατότητες για καλύτερη πλοήγηση. Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να διαγράψει αυτά τα cookies, ή να αποκλείσει την πρόσβαση σε αυτά. Αν το κάνει, ορισμένα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Τα cookies χρησιμοποιούνται για συλλoγή ανώνυμων στοιχείων και από τρίτους προμηθευτές, όπως η Google και το Facebook, για την συλλογή στατιστικών (google analytics), την προβολή διαφημίσεων (google display) αλλά και για επαναληπτικό marketing (google remarketing) καθώς και για την εμφάνιση Facebook Ads.
Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί να ζητήσει την εξαίρεσή του από την χρήση των cookies της Google εδώ.

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να ταυτοποιήσουν τον επισκέπτη/χρήστη προσωπικά και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται σε αυτό το κείμενο. Ενδέχεται να ζητηθεί από τον επισκέπτη/χρήστη να συμφωνήσει στην αποθήκευση αυτών των cookies.

Εχετε επιλέξει να μην αποθηκεύονται cookies στον browser σας.
Μπορείτε να αλλάξετε την επιλογή σας, κάνοντας click στο κουμπί "Αποδοχή όλων".

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Online πληρωμή με Χρεωστική ή Πιστωτική κάρτα, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια μέσω της EveryPay

Payments

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Δ: Βικέλα 24 - Αθήνα, 11145

Τ: 211 7700517

E:
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ: Βικέλα 24 - Αθήνα, 11145

Τ: 211 7700517

E:
Facebook Twitter Instagram Pinterest LinkedIn Youtube

Copyright © 2021 - company name
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000000000000

Copyright © 2021 - company name
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ: 000000000000

totop